XVSR-336 - 有花萌2018年番号 MaxCafeへようこそ!有花

XVSR-336 - 有花萌2018年番号 MaxCafeへようこそ!有花

久则前心后背疼,嗳气,喉中若虫行,梗噎气阻,犯之即痛。凡用药皆随土地所宜,江南岭表,其地暑湿,其人肌肤薄脆,腠理开疏,用药轻省。

白幕覆珠子,无所见,解溪主之。 去头尾,取中间一节清沏如水者,用当热饮。

腹连殗殜骨蒸患,四花一灸可无忧。生雄尾中,初如梅核在喉膈间,吐咽不下,至三日,渐上喉间,刀刺后,吹冰硼,病由七情,服四七气汤。

一凡腮以内肿烂,用箸扎丝绵蘸水,轻搅患处,病者即愈。或针风,先向风府百会中;或针水,水分夹脐上边取;或针结,针著大肠泄水穴;或针劳,须向膏肓及百劳;或针虚,气海丹田委中奇;或针气,膻中一穴分明记;或针嗽,肺俞风门须用灸;或针痰,先针中脘三里间;或针吐,中脘气海膻中补,翻胃吐食一般医,针中有妙少人知。

风眩目烂最堪怜,淚出汪汪不可言,大小骨空皆妙穴,多加艾火疾应痊。病源须服利汤取除者,服利汤后,宜将丸散时时助之。

脏寒咽痛者,用蜜附子。一凡腮以内肿烂,用箸扎丝绵蘸水,轻搅患处,病者即愈。

Leave a Reply