ATFB-155 - 濑亚美莉2013年番号 スーパー美脚deタイ

ATFB-155 - 濑亚美莉2013年番号 スーパー美脚deタイ

每服半钱,姜汤下。按洪迈《夷坚志》云∶虞雍公允文感暑痢,连月不瘥。

 生于海隅名山岛屿之涯,有积石处。寒水石则软烂,以手可碎,外微青黑,中有细纹。

金疮肠出∶纳入,以磁石、滑石各三两。以针刺破疮顶,插入,甚妙。

又雌见铅及胡粉则黑。 盖寒热并用,所以调停阴阳也。

又河南盐池泥中,自有凝盐如石片,打破皆方,青黑色,善疗马脊疮,又疑此是戎盐。每晨以钟乳粉入粥食之。

宗曰∶珊瑚有红油色者,细纵纹可爱。以被围病患坐之,以鼻细细吸烟,三日后口出恶物为效。

Leave a Reply