ag和bg哪个平台更大

ag和bg哪个平台更大

今人多车前、旋复根赤土染过伪之。《别录》曰∶咸。

有病者以沸白汤五合,研一丸服之,立汗出。一种胆瓶蕉,根出土处特肥饱,状如胆瓶也。

曰苏、曰姜、曰芥,皆因气味辛香,如苏、如姜、如芥也。或疑白蒿即蒌蒿,而孟诜《食疗》又别着蒌蒿条,所说不同,明是二物,乃知古今食品之异也。

每以三杯,调末一钱,温服。此夏太君娘娘痔漏肿痛∶荆芥煮汤,日日洗之。

【发明】颂曰∶若宣通风毒,则单用茎,去节尤良。杲曰∶佛耳草∶酸,性热。

夫药以治病,中病则止。又催生方∶用子二钱,滑石三钱,为末。

Leave a Reply