【SDMF-004】我一直在挖妹妹 七海奈奈(七海ゆあ)作品新番车牌

【SDMF-004】我一直在挖妹妹 七海奈奈(七海ゆあ)作品新番车牌

【核】曰∶出南海,及高丽、新罗。漏篮、侧子,如园人乞役,卑卑不数也。

故气下者自上,咳逆者自平,痹闭成虫者自杀矣。性禀畏寒,偏生暖地,易植根浮,材坚理密,自径尺至合抱,经数百年,犹结实累累。

曰∶火烟上出日熏;四时日月经行之地曰陆。又云∶口中红白间色者寿,鼻中红色如朱点书者寿,眼中赤色如字形者寿,动则逸,静则殃。

盖敛,欲也,遂也,金也,洁也,坚洁遂欲,以功用证名也。新旧交参,黄白掩映,幽香袭人,燥湿不变。

形似芭蕉,叶似杜若,高八九尺,冬夏不凋,开花浅黄色,缀实作朵似葡萄。每用去壳净仁五升,捣极细,以水一斗煮之,有沫撇起,沫尽乃止。

先人云∶鬼疰三证,大为生气之害,然必伏匿阴血中,乃肆毒恶。请从其本,引其末,可使衰去,而绝其寒热,审按其道以予之,徐往徐来以去之。

Leave a Reply